• تاریخ روی برگه حتما مربوط به امتحانات نهایی نیم سال اول سال تحصیلی 1402 باشد.
  • نام مدرسه روی برگه نوشته شده باشد.
  • امتحان به صورت کامل باشد واگر امتحان شامل چند برگه بود، تمام برگه ها در یک فایل قرار بگیرد.
  • سؤال‌ها تایپ شده باشند و دست‌نویس نباشند.
  • پاسخ سؤال‌ها در برگه سؤال نباشد و برگه سؤال تمیز باشد.
  • فایل پاسخ به همراه فایل سؤال ارسال شود.

"*" indicates required fields

اطلاعات فایل

ابتدا مقطع و سپس درس مورد نظر را انتخاب کنید

انتخاب فایل سوالات

فایل سوالات خود را انتخاب کنید.
فایل ها را به اینجا بکشید
Accepted file types: jpg, jpeg, pdf, Max. file size: 5 MB, Max. files: 4.