ارسال عکس داوطلب

 • فایل اسکن شده عکس 4*3 می‌بایستی با فرمت jpg باشد.
 • تصویر باید تمام رخ بوده و در سال جاری گرفته شده باشد.
 • حجم فایل باید کمتر از 1.5 مگابایت و بیشتر از 10 کیلوبایت باشد.
 • اندازه تصویر نباید بیشتر از 400*300 پیکسل باشد
  • لطفا با کیبورد انگلیسی وارد کنید.
  • چنانچه شمارنده خود را نمی‌دانید، می‌توانید از پشتیبان خود بپرسید.
  • شمارنده‌ی خود را دقیق و درست وارد کنید.
 • لطفا با کیبورد انگلیسی وارد کنید