جهت اطلاع از نحوه ی ثبت نام با شماره های 32309961 و یا 32301437 تماس بگیرید