نام و نام خانوادگیعلت انصرافسایرتاریخ تشکیل
مهبد محمود زادهسایرانتقال به شهر آمل 1403/02/0928/04/2024
زینب سعادتیسایراردو درس شیمی لحاظ شود 1402/12/2616/03/2024
فاطمه اکرام پورسایراردو درس شیمی لحاظ شود 1402/12/2616/03/2024
زهرا مرادیسایرلطفا کد داوطلب برای آزمون فعال شود 1402/12/2313/03/2024
یگانه قنبریسایراردو درس فیزیک را به ریاضی تغییر داده است 1402/12/2313/03/2024
فاطمه حاج محمد پورسایراردو درس زیست ثبت نام کرده است 1402/12/2313/03/2024
حدیث قره بیگی توابع قره بیگی توابعسایراردوی کنکوری درس فیزیک اضافه شده 1402/12/2313/03/2024
فاطمه سکندر پورسایراردوی نوروز درس فیزیک اضافه شده12/03/2024
حنانه میرزاییسایرانتقال به گله دار 1402/12/1707/03/2024
زهرا مرادیسایرلطفا کد حذف شود داوطلب هیچ کدام از چکها را پاس نمی کند 1402/12/1707/03/2024
نگین هوشمندیسایرانتقال به نورآباد 1402/11/1605/02/2024
پرنیان معصومی نژادسایرانتقال به نورآباد 1402/11/1605/02/2024
نازنین زهرا اورجیسایرانتقال طرح حکمت به شهر قم 1402/11/0222/01/2024
محمد عظیمیسایرتغییر حوزه از اندیشه به علوم پزشکی 1402/10/1909/01/2024
سبحان خواجویسایرطرحکمت یک میلیون پول داده است 1402/10/0526/12/2023
زهرا مرادیسایرلطفا کد فعال شود انصراف کنسل شد 1402/09/2314/12/2023
الهه یزدیسایرلطفا کد فعال شود انصراف کنسل است حوزه مدرسه یاس است 1402/09/1607/12/2023
ثنا فرجامسایرانصراف ؛ لطفا کد داوطلب حذف شود 1402/09/1304/12/2023
مهدی آتشیسایرانتقالی ؛ لطفا به شهر خفر انتقال داده شود 1402/09/1304/12/2023
زهرا طلاییسایرانتقالی ؛ لطفا به پاسارگاد منتقل شود 1402/08/2314/11/2023
علیرضا حسن زادهسایرانتقالی ؛لطفا به لامرد علامرودشت منتقل شود 1402/08/2314/11/2023
فاطمه رحمانیسایرانتقالی ؛لطفا به بند بستک استان هرمزگان منتقل شود 1402/08/2314/11/2023
امیر حسن زادهسایرفعال شدن کد ؛رشته ایشان ریاضی است لطفا کد فعال شود انصراف کنسل شد1402/08/1809/11/2023
امیر حسن زادهسایرفعال شدن کد ؛ لطفا کد فعال شود انصراف کنسل شد1402/08/1809/11/2023
ابوالفضل جعفریسایرانتقالی؛ لطفا داوطلب به کوار منتقل شود07/11/2023
نام و نام خانوادگیعلت انصرافسایرتاریخ تشکیل