گزارش انصرافی

نام و نام خانوادگیعلت انصرافسایرتاریخ تشکیل
هلیا خواجه یوسفیسایراز انصراف منصرف شده قصد شرکت در آزمون دارد 1401/07/0707/07/1401
مهتا نوروزیسایرانتقال به تهران جنوب اصلاحیه 1401/07/0606/07/1401
سارینا پاکیزهسایرانصراف به دلیل بیماری قلبی 1401/07/0404/07/1401
زهرا عسکریسایرانصراف به دلیل زندگی در روستا و عدم برگزاری آزمون در آنجا 1401/07/0404/07/1401
مجید عباسی حمیدآبادسایرابتدا کد ایشان فعال شود و سپس به تهران شمال منتقل شود (مهاجرت )1401/07/0404/07/1401
مهتا نوروزیسایرانتقال به تهران شرق به دلیل مهاجرت 1401/07/0404/07/1401
امید امیریسایرانقال به نورآباد ممسنی (حکمت )1401/07/0404/07/1401
مجید عباسی حمید آبادسایرپاس نکردن هیچ کدام از چکها24/06/1401
محدثه باقریسایرانتقال به کوار 1401/06/2323/06/1401
نازنین سیفیسایررزرو سال آینده به دلیل مهاجرت 1401/06/2323/06/1401
علی گشتاسبیسایرعدم علاقه به ادامه تحصیل 1401/6/1414/06/1401
علی ژاپونیسایرعدم شناخت از کانون و عدم توانایی در پاسخ به سوالات آزمون های کانون 1401/06/1010/06/1401
فاطمه مختاریسایرانتقال به شهرستان خفر 1401/06/0707/06/1401
ریحانه مختاریسایرانتقال به شهرستان خفر 1401/06/0707/06/1401
محمد هادی امینیسایراین دانش آموز به حکمت یک میلیونی تبدیل شد 1401/05/2424/05/1401
فاطمه شفی زادهسایرانتقال به ساری 1401/05/2323/05/1401
رضوان محمدی گله زنسایرانتقال دانش آموز حکمت از شیراز به کوار 1401/05/1313/05/1401
محمد هاشمی تبارسایرتغییر حوزه از مدرسه دستغیب 2 به شهرک گلستان 1401/05/1111/05/1401
شادی محمد علی زادهسایرانتقال به رامهرمز 1401/05/0606/05/1401
فاطمه کاظمیسایرعدم رضایت از کانون 1401/04/3030/04/1401
ابوالفضل یگانهسایرتغییر حوزه از امام رضا به گلستان 1401/04/2930/04/1401
ریحانه نوشادی نیاسایرعدم رضایت از کانون به دلیل عدم تماس پشتیبان 1401/04/2929/04/1401
علیرضا عشایریسایربیماری اعصاب 1401/04/2929/04/1401
دنا خسروانیسایرتغییر مقطع از دهم به یازدهم تجربی29/04/1401
محدثه زارعسایرعدم توانایی مالی 1401/04/1616/04/1401
نام و نام خانوادگیعلت انصرافسایرتاریخ تشکیل