بنیاد علمی آموزشی قلم چی – نمایندگی شیراز

 

آدرس دفتر مرکزی:

شیراز – خیابان فلسطین – نبش معدل – ساختمان 110- طبقه دوم

تلفن: 07132309961 – 07132359137

آدرس دفتر گلستان:

شهرک گلستان – حدفاصل فلکه ی اول و دوم – جنب درمانگاه ایران زمین

تلفن: 07136201453

آدرس دفتر صدرا:

شهرک صدرا – بلوار بوستان – صد متر بعد از بوستان 3

تلفن: 07136560019

پشتیبانی سایت:

رضا هاشمی حسینی