هشدار!

انصراف و استرداد شهریه به هیچ وجه و تحت هیچ عنوانی مقدور نمی باشد

دانش آموز و اولیا متعهد می شوند در هنگام مراجعه به دفتر مرکزی؛ در جلسات مشاوره و هنگام شرکت در آزمونها و کلاسها و به طور کلی در تمام مواقعی که از خدمات کانون استفاده می نمایند؛ حجاب اسلامی و شئونات اخلاقی را رعایت و ملزم به رعایت موارد زیر خواهند بود (اولیا و داوطلبان به موسسه اختیار می دهند تا به صورت یک جانبه و بدون ارائه هیچ گونه توضیحی نسبت به حذف داوطلبانی که شرایط انضباطی و اخلاقی را رعایت ننمایند اقدام نماید):

 • به شکل متعارف دانش آموزی در جلسات حضور یافته و کاملا پوشیده باشند
 • در محل موسسه یا آزمون رفتاری متین داشته و انضباط متعارف دانش آموزی را دقیقا رعایت نمایند
 • اولیا دانش آموزان ساعات ورود و خروج و همچنین حضور و غیاب فرزند خود را به طور مداوم کنترل نمایند.
 • در صورتی که داوطلب خود به تنهایی رفت آمد نماید: مسئولیت وی در خارج از محیط موسسه یا محل برگزاری آزمون تماما بر عهده اولیا و داوطلب می باشد.
 • در صورتی که داوطلب حائز رتبه های ممتاز یک رقمی؛ دو رقمی و سه رقمی شود و یا اینکه جهش قابل ملاحظه ای از لحاظ آموزشی داشته باشد کانون فرهنگی آموزش حق اعلام نام آنها را جهت اطلاع داوطلبان سال آینده خواهد داشت.
 • در صورتی که داوطلب بیش از حد مجاز در آزمون های کانون فرهنگی آموزش غیبت داشته باشد، این داوطلب حذف و دیگر قادر به شرکت در آزمونها نخواهد بود. ضمنا شهریه آزمون های باقی مانده نیز مسترد نخواهد شد

توجه!

پس از ثبت نام؛ انصراف و استرداد شهریه به هیچ وجه و تحت هیچ عنوانی مقدور نمی باشد از جمله موارد زیر:

 • قبولی در دانشگاه و هر موسسه آموزش عالی
 • مشمولیت نظام وظیفه
 • ماموریت اداری
 • مسافرت به خارج از کشور
 • هرگونه بیماری
 • سایر موارد پیش بینی نشده

همچنین بابت آزمون هایی که داوطلب در آن ها غیبت داشته وجهی مسترد نمی شود و داوطلب می تواند برای دریافت سوالات آن آزمون حداکثر تا 7 روز بعد از آزمون مربوطه به کانون مراجعه نماید.